განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

გამოქვეყნებულია: 8 აგვისტო 2014    /    ძალაშია: 14 აგვისტო 2014

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს  გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ერთი ერთეული ლაზერული ფერადი  პრინტერის სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.

 

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=122262&lang=ge