ქარელის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 7 აგვისტო 2014    /    ძალაშია: 8 სექტემბერი 2014

 საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადის და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, ბეტონის ჭების მოწყობას, მიწის სამუშაოებს და ასფალტის საფარის აღდეგნას.

 

დეტალებისთვის იხილეთ სატენდერო განცხადება

 

მოწვევა ქარელი_EIB-WIMPII-09

 

 ცვლილება შევიდა 20,08,2014

 

მოწვევა ქარელი_EIB-WIMPII-09 ცვლილება