ბაღდათის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 6 აგვისტო 2014    /    ძალაშია: 5 სექტემბერი 2014

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადის და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, რეზერვუარის მშენებლობას, სახლების დაერთებების მოწყობას, ასფალტის საფარის მოჭრას და აღდეგნას და მონოლითური ბეტონის სამუშაოებს.

 

დეტალებისთვის იხილეთ სატენდერო განცხადება

 

მოწვევა ბაღდათი_EIB-WIMPII-04

 

   ცვლილება შევიდა 20.08.2014

 

მოწვევა ბაღდათი_EIB-WIMPII-04 ცვლილება