წალკის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 6 აგვისტო 2014    /    ძალაშია: 5 სექტემბერი 2014

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს მიწის სამუშაოებს, ფოლადისა და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, ასფალტის საფარის მოწყობას, ჭაბურღილების მოწყობას, ტუმბოების სამონტაჟო სამუშაოებს და წყლის რეზერვუარების მოწყობას.

 

დეტალებისთვის იხილეთ სატენდერო განცხადება

 

მოწვევა წალკა_EIB-WIMPII-27

 

  ცვლილება შევიდა 20,08,2014

 

მოწვევა წალკა_EIB-WIMPII-27 ცვლილება