უბისის მონასტრის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა

გამოქვეყნებულია: 1 აგვისტო 2014    /    ძალაშია: 10 სექტემბერი 2014

 საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება უბისის მონასტრის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობისათვის და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: უბისის მონასტრის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა

 

IFB უბისის ინფრასტრუქტურის მოწყობა

 

ცვლილება შევიდა 20,08,2014

 

IFB Ubisa RDP II NCB 09 ცვლილება