განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

გამოქვეყნებულია: 25 ივლისი 2014    /    ძალაშია: 4 აგვისტო 2014

 სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ბეჭდვასა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.

 

 გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=121247&lang=ge