შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ ქ. წყალტუბოში თეატრის და გამგეობის შენობების რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 23 ივლისი 2014    /    ძალაშია: 6 აგვისტო 2014

 

სატენდერო დოკუმენტის/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: IDA/RDPII/CW/NCB/15-2014.

 

კონტრაქტის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოები: ქ. წყალტუბოში თეატრის და

გამგეობის შენობების რეაბილიტაცია 

 

კონტრაქტის ხანგრძლივობა: 7 (შვიდი) თვე.

 შესაფასებელი ვალუტა: ლარი.

 

 

      დეტალები იხილეთ ბმულზე:    Award Notice-NCB-14-GEO