დუშეთის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 10 ივლისი 2014    /    ძალაშია: 12 აგვისტო 2014

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადის და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, მიწის სამუშაოებს და ასფალტის საფარის აღდგენას.

 

დეტალებისთვის იხილეთ სატენდერო განცხადება

 

მოწვევა დუშეთი_EIB-WIMPII-14-1