სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმის საფონდო საცავის აღჭურვა

გამოქვეყნებულია: 21 ივნისი 2024    /    ძალაშია: 8 ივლისი 2024

 საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული  განვითარების მესამე პროექტი (RDP3) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვისსტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმის საფონდო საცავის აღჭურვა

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=581797&lang=ge