თერჯოლის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 7 ივლისი 2014    /    ძალაშია: 7 აგვისტო 2014

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადის და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, მიწის სამუშაოებს და ასფალტის საფარის მოწყობას.

დეტალებისთვის იხილეთ სატენდერო განცხადება.

 

მოწვევა თერჯოლა_EIB-WIMPII-03-1