სიღნაღის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 4 ივლისი 2014    /    ძალაშია: 4 აგვისტო 2014

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს მიწის სამუშაოებს, ფოლადისა და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, ასფალტის საფარის მოწყობას, ჭაბურღილების მოწყობას, ტუმბოების სამონტაჟო სამუშაოებს და წყლის რეზერვუარების მოწყობას.

 

დეტალებისთვის იხილეთ სატენდერო განცხადება.

 

მოწვევა სიღნაღი_EIB-WIMPII-23