გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - : ქალაქ ქუთაისის N28 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 19 თებერვალი 2024    /    ძალაშია: 19 თებერვალი 2024