ქალაქ ბაღდათის N1 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 1 დეკემბერი 2023    /    ძალაშია: 18 იანვარი 2024

 ქალაქ ბაღდათის N1 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ (I2Q) პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის:  ქალაქ ბაღდათის N1 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია #IBRD/I2Q/CW/NCB/15-2023

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე: 
 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=546516&lang=ge