გადახდებისათვის: ქალაქ ტყიბულის N1 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 30 ნოემბერი 2023    /    ძალაშია: 29 დეკემბერი 2023

 ქალაქ ტყიბულის N1 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ (I2Q) პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის:  ქალაქ ტყიბულის N1 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია #IBRD/I2Q/CW/NCB/13-2023

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე: 
 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=546349&lang=ge