ქ. თელავში ბატონის ციხის რესტავრაციის (ფაზა 2)

გამოქვეყნებულია: 27 ივნისი 2014    /    ძალაშია: 29 ივლისი 2014

ტენდერის # IBRD/RDP/CW/NCB/06-2014-1

 

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონალური განვითარების პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: ქ. თელავში ბატონის ციხის (სასახლე) რესტავრაცია (ფაზა 2). სასახლის რესტავრაციის პროექტი ითვალისწინებს ნაგებობის დაზიანებული ნაწილების შეცვლას, და 1980-იანი წლების სარესტავრაციო სამუშაოების განხორციელებისას მიღებული რიგი არამართებული გადაწყვეტების კორექციას. იცვლება სახურავისა და აივნების ხის მზიდი კონსტრუქციები გადახურვის ფენილები, ხის აჟურული ვიტრაჟები და კარები, აგურის იატაკი. 

 

 

   იხ. ბმულები:   ქ. თელავში ბატონის ციხის (სასახლე) რესტავრაცია 

 

                           02 Deatailed Specifications

 

                           03 General Specifications

         

                           04 BOQ