ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუსთავის საბავშვო ბაღის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისთვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე შესაბამისი სამუშაოების შესრულების სახელმწიფო შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 20 სექტემბერი 2023    /    ძალაშია: 6 ოქტომბერი 2023

 სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT230019162 ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუსთავის საბავშვო ბაღის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისთვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე შესაბამისი სამუშაოების შესრულების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.


შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 2023 წლის 20 სექტემბერი

 

წინადადებების მიღება იწყება: 2023 წლის 3 ოქტომბერი

 

წინადადებების მიღება მთავრდება: 2023 წლის 6 ოქტომბერი, 12:00 საათი

 

პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულება: 1,830,175.19 ლარი დღგ-ს გარეშე

შესყიდვის ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება: 1,527,000.00 ლარი დღგ-ს ჩათვლითდეტალური ინფორმაციის გასაცნობად გთხოვთ გამოიყენოთ შემდეგი ბმული: 

 

tenders.procurement.gov.ge/public/