შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

გამოქვეყნებულია: 26 ივნისი 2014    /    ძალაშია: 10 ივლისი 2014

 შპს ,,ყვარლის ბაგა“-ს მისასვლელი გზის, წყალმომარაგების, გაზმომარაგების და ტელეკომუნიკაციის ქსელების მოწყობის სამუშაოები 

 
IBRD/RDP/CW/NCB/27-2014
 
 
პროექტის დასახელება: რეგიონალური განვითარების პროექტი
განმახორციელებელი სააგენტო: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის ნომერი: P126033
 
    იხ. ბმული :  Award Notice-GEO