ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნოჯიხევის N2 და სოფელ საჯიჯაოს საბავშვო ბაღების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისთვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე შესაბამისი სამუშაოების შესრულების სახელმწიფო შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 25 აგვისტო 2023    /    ძალაშია: 7 სექტემბერი 2023

 სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT230017648 ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნოჯიხევის N2 და სოფელ საჯიჯაოსაბავშვო ბაღების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისთვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე შესაბამისი სამუშაოების შესრულებიშესყიდვის მიზნით.        


შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 2023 წლის 25 აგვისტო

 

წინადადებების მიღება იწყება: 2023 წლის 04 სექტემბერს

 

წინადადებების მიღება მთავრდება: 2023 წლის 07 სექტემბერს, 16:00 საათზე  

 

პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულება: 1,830,175.19 ლარი, დღგ-ს გარეშე

 

სახელშეკრულებო ღირებულება: 3,523,000.00 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით

 

 

დეტალური ინფორმაციის გასაცნობად გთხოვთ გამოიყენოთ შემდეგი ბმული:

 

tenders.procurement.gov.ge/public/