შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

გამოქვეყნებულია: 23 ივნისი 2014    /    ძალაშია: 7 ივლისი 2014

 

ქ. წყალტუბოს წრიული გზის სანიაღვრე სისტემის და წრიული გზის საფარის

რეაბილიტაცია (ფაზა 2) IDA/RDPII/CW/NCB/01-1-2014-L1 

 

პროექტის დასახელება: რეგიონალური განვითარების პროექტი II

განმახორციელებელი სააგენტო: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

პროექტის ნომერი: P130421

 

  იხ. ბმული :  Award Notice-ICB-01 L1-GEO (1)