წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II-სთვის (EIB) საერთაშორისო ტექნიკური დამხმარე კონსულტანტის შერჩევა

გამოქვეყნებულია: 20 ივნისი 2014    /    ძალაშია: 28 ივლისი 2014

 საქართველომ ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) მიიღო სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II-სთვის (WIMPII). აღნიშნული ინტერესის გამოხატვის მოწვევა ეხება საერთაშორისო ტექნიკური დამხმარე კონსულტანტის შერჩევას. კონსულტანტი შერჩეული იქნება შეზღუდული საერთაშორისო ტენდერის პროცედურის შესაბამისად.

 

წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II