დაბა აბასთუმანში „როშა“ პარკის რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 9 ივნისი 2023    /    ძალაშია: 10 ივლისი 2023

 კონტრაქტის/ტენდერის #IBRD/RDPIII/CW/NCB/44-2021

 

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: დაბა აბასთუმანში „როშა“ პარკის რეაბილიტაცია.

 
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:     

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=522987&lang=ge