შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

გამოქვეყნებულია: 16 ივნისი 2014    /    ძალაშია: 16 ივნისი 2014

რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულება - ვიზიტორთა მართვის გეგმის განვითარება და ექსპოზიციის მოწყობა ბატონის ციხის არქიტექტურული კომპლექსისთვის.

 

დეტალები იხილეთ შემდეგ ბმულზე:

 

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ