ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, გარდაბანის მუნიციპალიტეტის სოფ. სართიჭალაში და სოფ. მარტყოფში 150 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღების მშენებლობისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე, სამშენებლო სამუშაოების შესრულების სახელმწიფო შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 13 აპრილი 2023    /    ძალაშია: 15 მაისი 2023

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT230008476,  ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, გარდაბანის მუნიციპალიტეტის სოფ. სართიჭალაში და სოფ. მარტყოფში 150 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღების მშენებლობისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე, სამშენებლო სამუშაოების შესრულების სახელმწიფო შესყიდვა. დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული შესყიდვის ბმული:

 

 tenders.procurement.gov.ge/public/