ფონდის ბალანსზე რიცხული 5 (ხუთი) წელზე მეტი სიძველის 60 (სამოცი) ერთეული ავტომობილის პერიოდული შეკეთებისა და ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 8 დეკემბერი 2022    /    ძალაშია: 20 დეკემბერი 2022

 სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT220026560 ფონდის ბალანსზე რიცხული 5 (ხუთი) წელზე მეტი სიძველის 60 (სამოცი) ერთეული ავტომობილის პერიოდული შეკეთებისა და ტექნიკური მომსახურებიშესყიდვის მიზნით.        


შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 2022 წლის 08 დეკემბერი

 

წინადადებების მიღება იწყება: 2022 წლის 17 დეკემბერს

 

წინადადებების მიღება მთავრდება: 2022 წლის 20 დეკემბერს, 15:30 საათზე   

 

პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულება: 940,205.00 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით

 

სახელშეკრულებო ღირებულება: 200,000.00 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით

 

 

დეტალური ინფორმაციის გასაცნობად გთხოვთ გამოიყენოთ შემდეგი ბმული:

 

tenders.procurement.gov.ge/public/