განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

გამოქვეყნებულია: 2 ივნისი 2014    /    ძალაშია: 9 ივნისი 2014

 

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს გამაგრილებელი და ავენტილაციო მოწყობილობის - ჩილერის- სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.  გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=116983&lang=ge