„კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვა საქართველოს 63 მუნიციპალიტეტისათვის“

გამოქვეყნებულია: 14 ნოემბერი 2022    /    ძალაშია: 19 დეკემბერი 2022

 საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: „კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვა საქართველოს 63 მუნიციპალიტეტისათვის“  SRMIDP/G/NCB/03-2022. 

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

 

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=484259&lang=ge