შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

გამოქვეყნებულია: 28 მაისი 2014    /    ძალაშია: 28 მაისი 2014

 რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულება - კახეთის რეგიონში ტურისტულ სექტორში მუშახელის განვითარებისა და უნარ-ჩვევების გაძლიერების საკონსულტაციო მომსახურება.

 

დეტალები იხილეთ შემდეგ ბმულზე:

 

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ