მცხეთის არქეოლოგიური მუზეუმისათვის ციფრული ტექნიკის მიწოდება

გამოქვეყნებულია: 7 ოქტომბერი 2022    /    ძალაშია: 7 ნოემბერი 2022

 კონტრაქტის/ტენდერის IBRD/RDPIII/G/NCB/06-2022

 

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკის დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტისთვის (RDP3). აღნიშნული დაფინანსების გარკვეული ნაწილი გამოყენებული იქნება იქნება შემდეგი კონტრაქტებით გათვალისწინებული გადახდებისთვის, კერძოდ, მცხეთის არქეოლოგიური მუზეუმისათვის ციფრული ტექნიკის მიწოდება.

 

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე: 

tenders.procurement.gov.ge/public/