“თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების: ჭურჭელაურების, მამადაანების, ლიშოს, ბოდახევას, თეთრაულების, ქვემო არტანის და ზემო არტანის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია”

გამოქვეყნებულია: 11 აგვისტო 2022    /    ძალაშია: 12 სექტემბერი 2022

 საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის დამატებითი დაფინანსების განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: „თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების: ჭურჭელაურების, მამადაანების, ლიშოს, ბოდახევას, თეთრაულების, ქვემო არტანის და ზემო არტანის დამაკავშირებელი  საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია- SRMIDP-AF/CW/NCB/12-2022. 

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=471938&lang=ge