„განახლებული რეგიონების“ ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, სარეაბილიტაციო ობიექტებისათვის (სვანეთი, დაბა მესტიის ლოკაცია) დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების შესრულების შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 8 აგვისტო 2022    /    ძალაშია: 19 აგვისტო 2022

 

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT220015672 საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 26 აპრილის N185 დადგენილებით დამტკიცებული სახელმწიფო პროგრამის - „განახლებული რეგიონები“ ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, სარეაბილიტაციო ობიექტებისათვის (სვანეთი, დაბა მესტიი ლოკაცია) დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების შესრულები შესყიდვის მიზნით.        


შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 2022 წლის 08 აგვისტო

 

წინადადებების მიღება იწყება: 2022 წლის 16 აგვისტოს

 

წინადადებების მიღება მთავრდება: 2022 წლის 19 აგვისტოს, 14:30 საათზე   

 

პრეისკურანტების სავარაუდო ჯამური ღირებულება: 308,002.77 ლარი, დღგ-ს გარეშე

 

სახელშეკრულებო ღირებულება: 5,000,000.00 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით

 

დეტალური ინფორმაციის გასაცნობად გთხოვთ გამოიყენოთ შემდეგი ბმული:

 

tenders.procurement.gov.ge/public/