თბილისის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე საფეხმავლო ბილიკებისა და ვიზიტორთა ცენტრის ინფრასტრუქტურის მოწყობა

გამოქვეყნებულია: 4 ივლისი 2022    /    ძალაშია: 5 აგვისტო 2022

 საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: თბილისის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე საფეხმავლო ბილიკებისა და ვიზიტორთა ცენტრის ინფრასტრუქტურის მოწყობა.

 
ქვე-პროექტის მიზანია თბილისის ეროვნულ პარკში საბაზისო და რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის მოწყობა.
 
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:      
https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=466493&lang=ge