ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებელის ხეივანის N242-ში მდებარე „ბასა“-ს სტადიონის რეაბილიტაციისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე, სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულების სახელმწიფო შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 6 ივნისი 2022    /    ძალაშია: 17 ივნისი 2022

  სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT220010844 ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებელის ხეივანის N242-ში მდებარე „ბასა“- სტადიონის რეაბილიტაციისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე, სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულებიშესყიდვის მიზნით.        


შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 2022 წლის 06 ივნისი

 

წინადადებების მიღება იწყება: 2022 წლის 14 ივნისს

 

წინადადებების მიღება მთავრდება: 2022 წლის 17 ივნისს, 15:00 საათზე   

 

პრეისკურანტების სავარაუდო ჯამური ღირებულება: 1,859,746.39 ლარი, დღგ-ს გარეშე

 

სახელშეკრულებო ღირებულება: 5,100,000.00 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით

 

 

დეტალური ინფორმაციის გასაცნობად გთხოვთ გამოიყენოთ შემდეგი ბმული:

 

tenders.procurement.gov.ge/public/