საბავშვო ბაღის მშენებლობა აგარაში (ახალციხე)

გამოქვეყნებულია: 17 მაისი 2022    /    ძალაშია: 17 ივნისი 2022

 კონტრაქტის/ტენდერის: LCIP/CW/08-1-2022

 

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებული იქნება საბავშვო ბაღის მშენებლობა აგარაში (ახალციხე)განსახორციელებლად.

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე: 

 

tenders.procurement.gov.ge/public/