ბაზრის კვლევა - საარქივო მომსახურება

გამოქვეყნებულია: 28 აპრილი 2022    /    ძალაშია: 10 მაისი 2022

 სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის გეგმავს, ფონდის ადმინისტრაციული საჭიროებებიდან გამომდინარე, საარქივო მომსახურების შესყიდვას. 

 

შესყიდვის პროცედურების ჩატარების უზრუნველსაყოფად, აუცილებელია განისაზღვროს შესყიდვის ობიექტის - საარქივო მომსახურების (სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის საქმისწარმოებით დასრულებული დოკუმენტების სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავება და აკინძვადახარისხება) სავარაუდო ღირებულება. 

 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, თანდართული ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული გასატარებელი ღონისძიებების შესაბამისად, გთხოვთ, არაუგვიანეს 2022 წლის 10 მაისის 18:00 საათისა, წარმოადგინოთ თქვენი წინადადება დამატებული ღირებულების გადასახადის ჩათვლით (განფასებული ხარჯთაღრიცხვა, PDF ფაილის სახით, PDF ფაილი ორგანიზაციის ხელმძღვანელის/პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერით, ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში, ორგანიზაციის ბეჭდით და თარიღით), სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდში (მის.: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზ. N150) მატერიალური სახით (ნაბეჭდი ვერსია), ან ელ. ვერსიის სახით, შემდეგ ელ. ფოსტებზე: nkasradze@mdf.org.geltvaradze@mdf.org.ge.

 

procurement.gov.ge/ka/n/MarketResearch/research973