ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა - საერთაშორისო ინდივიდუალური კონსულტანტის შერჩევა თვინინგის პროგრამისა და ინსტიტუციონალური გავითარების პროექტისათვის

გამოქვეყნებულია: 13 მაისი 2014    /    ძალაშია: 30 მაისი 2014

 პროექტი დაფინანსებულია საქართველოს მთავრობისა და აზიის განვითარების ბანკის (ADB) მიერ. პროექტის განმახორციელებელი ორგანო საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ). აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მგფ აცხადებს ინტერესის გამოხატვას საერთაშორისო ინდივიდუალური კონსულტანტის შესარჩევად თვინინგის პროგრამისა და ინსტიტუციონალური გავითარების პროექტისათვის. აღნიშნული დავალების მიზანია საერთაშორისო გამოცდილებისა და ცოდნის გაზიარება და რეკომენდაციების მიღება მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამისათვის.

 

SPN Twinning Program and Institutional Strengthening Project - Extension