ოზურგეთის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 13 მაისი 2014    /    ძალაშია: 13 ივნისი 2014

 საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადისა და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, მიწის სამუშაოებს, მომხამრებელთა დაერთებებს და ასფალტის საფარის მოწყობას.

 

დეტალებისთვის იხილეთ სატენდერო განცხადება.

 

მოწვევა ოზურგეთი_EIB-WIMPII-06