აბაშის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 5 მაისი 2014    /    ძალაშია: 5 ივნისი 2014

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, მიწის სამუშაოებს და ასფალტის საფარის მოწყობას.

დეტალებისთვის იხილეთ სატენდერო განცხადება:

 

    მოწვევა აბაშა_EIB-WIMPII-19