კონტრაქტის დასახელება: ქ. თბილისში N114 საჯარო სკოლის მშენებლობა და ენერგოეფექტურობის გაზრდა.

გამოქვეყნებულია: 3 აგვისტო 2021    /    ძალაშია: 3 სექტემბერი 2021

კონტრაქტის/ტენდერის #: CEB/EE/W/NCB/06-2021

 

საქართველომ მიიღო ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკისგან (CEB) დაფინანსება თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ. თბილისში N114 საჯარო სკოლის მშენებლობა და ენერგოეფექტურობის გაზრდა.

 

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

tenders.procurement.gov.ge/public/