ახმეტის მუნიციპალიტეტში ალავერდის სამონასტრო კომპლექსთან მოწყობილი ტურისტული ინფრასტრუქტურისათვის („მაწვნის სახლი“) აღჭურვილობის შეძენა.

გამოქვეყნებულია: 2 მაისი 2014    /    ძალაშია: 16 მაისი 2014

 საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონალური განვითარების პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: ახმეტის მუნიციპალიტეტში ალავერდის სამონასტრო კომპლექსთან მოწყობილი ტურისტული ინფრასტრუქტურისათვის („მაწვნის სახლი“) აღჭურვილობის შეძენა. ფასთა კოტირება განხორციელდება მსოფლიო ბანკის წესებისა და პროცედურების შესაბამისად.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ თანდართული განცხადება:

 

 

         ITQ Matsvnis sakhli Alaverdi RDP_Geo_2