შპს ,,ყვარლის ბაგა“-ს მისასვლელი გზის, წყალმომარაგების, გაზმომარაგების და ტელეკომუნიკაციის ქსელების მოწყობის სამუშაოები

გამოქვეყნებულია: 1 მაისი 2014    /    ძალაშია: 2 ივნისი 2014

 საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან დაფინანსება რეგიონალური განვითარების პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: შპს ,,ყვარლის ბაგა“-ს მისასვლელი გზის, წყალმომარაგების, გაზმომარაგების და ტელეკომუნიკაციის ქსელების მშენებლობა. პროექტით გათვალისწინებულია ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფ. წიწკანაანთსერის ცენტალური გზის მოხრეშვა, სარწყავ-ტექნიკური წყალმომარაგებისათვის 3 ახალი ჭაბურღილის მოწყობა, შპს "ყვარლის ბაგა"ს ტერიტორიამდე გაზსადენის ქსელის მოწყობა და ყვარელი-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის გასწვრივ გამავალი ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელიდან ინტერნეტის ქსელის განშტოების მოწყობა.

 

     ინფორმაციისთვის გთხოვთ იხილოთ ბმული:

 

     შპს ყვარლის ბაგა-ს საკომუნიკაციო ქსელების მშენებლობა