„სოფელი ჭალესა და სოფელი ფახულანის დამაკავშირებელი გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია წალეჯიხის მუნიციპალიტეტში“

გამოქვეყნებულია: 31 მარტი 2021    /    ძალაშია: 10 მაისი 2021

 საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის დამატებითი დაფინანსების განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: „სოფელი ჭალესა და სოფელი ფახულანის დამაკავშირებელი გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია წალეჯიხის მუნიციპალიტეტში“ - SRMIDP-AF/CW/ICB/5-2020. 

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:     
http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=397350&lang=ge