ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ზუგდიდში, ჯანაშიას ქუჩის N5-ში მდებარე საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობისათვის არსებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებისა და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მიერ დადგენილი წესების შესაბამისად მოდერნიზაციის/ადაპტაციის მომსახურების შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 23 დეკემბერი 2020    /    ძალაშია: 31 დეკემბერი 2020

 სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი გეგმავს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ზუგდიდში, ჯანაშიას ქუჩის N5-ში მდებარე საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობისათვის არსებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებისა და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მიერ დადგენილი წესების შესაბამისად მოდერნიზაციის/ადაპტაციის  მომსახურების შესყიდვას.

შესყიდვის პროცედურების ჩატარების უზრუნველსაყოფად, აუცილებელია განისაზღვროს შესყიდვის ობიექტების (საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოდერნიზაციის/ადაპტაციის მომსახურება) სავარაუდო ღირებულება და მომსახურების გაწევის სრული ვადა.  

აღნიშნულიდან გამომდინარე, თანდართული ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული გასატარებელი ღონისძიებების შესაბამისად, გთხოვთ, არაუგვიანეს 2020 წლის 31 დეკემბრის 18:00 საათისა, წარმოადგინოთ თქვენი წინადადებები სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდში (მის.: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზ. N150) მატერიალური სახით (ნაბეჭდი ვერსია), ან ელ. ვერსიის სახით, შემდეგ ელ. ფოსტებზე: djikia@mdf.org.ge ; mbochorishvili@mdf.org.ge .

დანართი: ტექნიკური დავალება 5 (ხუთი) ფურცლად.

 

განცხადება - ბაზრის კვლევა (ზუგდიდის საფეხბურთო სტადიონის საპროექტო დოკუმენტაციის ცვლილება).pdf

 

ტექნიკური დავალება.pdf