ინდივიდუალური კონსულტანტის - საერთაშორისო ექსპერტი მუზეოგრაფიაში შერჩევა

გამოქვეყნებულია: 23 დეკემბერი 2020    /    ძალაშია: 2 თებერვალი 2021

 საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი იწვევს ინდივიდუალურ კონსულტანტებს ინტერესის გამოსახატავად შემდეგი მომსახურების გასაწევად: საერთაშორისო ექსპერტი მუზეოგრაფიაში

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ინგლისური ვერსია: მოწვევა და ტექნიკური დავალება

 

განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადაა 2021 წლის 2 თებერვალი, 18:00 საათი.

Request for Expression of Interest-Expert in Museology .pdf

ToR_Museum_Expert_FINAL.pdf

REoI_Addendum #1.pdf