მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - მესტიის და ცაგერის საჯარო სკოლების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაციის მიზნით დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება

გამოქვეყნებულია: 7 დეკემბერი 2020    /    ძალაშია: 22 დეკემბერი 2020

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება პროექტის „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ (I2Q) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს მესტიის და ცაგერის საჯარო სკოლების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაციის მიზნით დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ: მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე და ტექნიკური დავალება ინგლისურ ენაზე.

 

REOI_DD for Mestia&Tsageri schools.pdf

 

FINAL-DD_TOR_5_Schools_I2Q_Mestiai_and_tsageri.pdf

 

Annex 1-Mestia and Tsageri 5 schools list_ENG.pdf