მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - გურიის საჯარო სკოლების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაციის მიზნით დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება

გამოქვეყნებულია: 30 ოქტომბერი 2020    /    ძალაშია: 20 ნოემბერი 2020

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება პროექტის „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და

ხარისხი“ (I2Q) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში

იწვევს კომპანიებს გურიის საჯარო სკოლების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაციის მიზნით დეტალური საპროექტო

დოკუმენტაციის მოსამზადებლად.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ: მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე და ტექნიკური დავალება ინგლისურ ენაზე.

 

REOI_DD for Guria schools.pdf
Final 1-DD TOR Schools I2Q Guria 2020.pdf
Annex 1-Guria schools list.pdf