თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ გოლთეთის საჯარო სკოლის (ს/კ № 84.11.31.035) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე NAT200016344 ელექტრონული ტენდერი

გამოქვეყნებულია: 22 ოქტომბერი 2020    /    ძალაშია: 18 ნოემბერი 2020

 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ გოლთეთის საჯარო სკოლის (ს/კ № 84.11.31.035) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200016344 ელექტრონული ტენდერი.

ტენდერთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=372400&lang=ge