დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ამამლოს საჯარო სკოლის (ს/კ № 82.15.45.012) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე NAT200016343 ელექტრონული ტენდერი

გამოქვეყნებულია: 22 ოქტომბერი 2020    /    ძალაშია: 16 ნოემბერი 2020

 დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ამამლოს საჯარო სკოლის (ს/კ № 82.15.45.012) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200016343 ელექტრონული ტენდერი.

ტენდერთა დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე: 

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=372401&lang=ge