მოთხოვნა ინტერესის გამოხატვაზე (EOI) - საერთაშორისო ინდივიდუალური ნაპირდაცვის ექსპერტის მოწვევა ბათუმისა და ანაკლიის ნაპირდაცვის პროექტებისათვის

გამოქვეყნებულია: 22 აპრილი 2014    /    ძალაშია: 7 მაისი 2014

 პროექტი დაფინანსებულია საქართველოს მთავრობისა და აზიის განვითარების ბანკის (ADB) მიერ; განმახორციელებელი ორგანო -  საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.აღნიშნული პროექტის მიზანია საკონსულტაციო მომსახურება საერთაშორისო ინდივიდუალური ნაპირდაცვის ინჟინრის მიერ ბათუმისა და ანაკლიის ნაპირდაცვის პროექტების ფარგლებში.

 

SPN  International Coastal Expert Batumi-Anaklia