ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა - შესყიდვების ადგილობრივი სპეციალისტი

გამოქვეყნებულია: 22 სექტემბერი 2020    /    ძალაშია: 5 ოქტომბერი 2020

 პროექტი ფინანსდება საქართველოს მთავრობისა (სმ) და აზიის განვითარების ბანკის მიერ. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ) წარმოადგენს პროექტის განმახორციელებელ ორგანიზაციას.

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკიდან „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილით მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ) ახორციელებს საკონსულტაციო მომსახურების - შესყიდვების ადგილობრივი სპეციალისტი - შესყიდვას.

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიყევით ბმულს:

 

REOI.pdf