ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა - პროგრამის ასისტენტი/თარჯიმანი „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ ფარგლებში (ქართულიდან ინგლისურად და პირიქით)

გამოქვეყნებულია: 22 სექტემბერი 2020    /    ძალაშია: 28 სექტემბერი 2020

 პროექტი ფინანსდება საქართველოს მთავრობისა (სმ) და აზიის განვითარების ბანკის მიერ. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ) წარმოადგენს პროექტის განმახორციელებელ ორგანიზაციას.

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკიდან „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილით მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ) ახორციელებს საკონსულტაციო მომსახურების - პროგრამის ასისტენტი/თარჯიმანი „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ ფარგლებში (ქართულიდან ინგლისურად და პირიქით) - შესყიდვას.

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიყევით ბმულს:

 

REOI.pdf